Yhdessä - Onnistuen - Uudistuen

Yhdessä me pystymme siihen! Ylä-Savon yhteinen elinkeinopolitiikka henkii vahvaa tulevaisuusajattelua. Tämä on se siemen, jolle Ylä-Savon taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi rakentuu.

Elinkeinopolitiikan perustehtävänä on luoda alueen toimijoille edellytykset tehdä asioita yhdessä ja uudella tavalla.  Laajeneva yhteistyö muiden Pohjois-Savon alueiden ja toimijoiden kanssa sekä verkostoituminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ovat Ylä-Savon elinkeinoelämän kehittymisen elinehdot.  Kehityssuunta vaatii muutosta niin asenteissa kuin toimintatavoissakin: vanhat tavat ja tottumukset on korvattava avoimella ja innovatiivisella yhteistyöllä.

Yhteinen tavoite, yhteinen tulevaisuus

Elinkeinopoliittinen visio, Ylä-Savo 2020, kuvaa alueen toimijoiden yhteistä tahto- ja tavoitetilaa. Se on alueen yhteisesti antama pitkän aikavälin toimintaohje aluekehitystoimijoille. Visio luo pohjan strategisille päämäärille ja käytännön hanketoiminnalle.

Ylä-Savon strategiset valinnat perustuvat seudun omiin vahvuuksiin ja tarpeisiin.
 Maito-, liha- sekä teknologiateollisuus ovat seudun selkeitä elinkeinopoliittisia kärkiä. Osaamisen uudistaminen ja työvoiman saatavuus ovat puolestaan alueen haasteita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi väestön ikääntyminen ja eläköityminen luo paineita erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle. Tärkeä kokoava tekijä on eri toimijoiden välisen kehittämiskulttuurin vahvistaminen ja jatkuva parantaminen. Tässä tehtävässä erityisesti Ylä-Savon Kehitys Oy:llä on keskeinen rooli.

Osaaminen ja uudistuminen menestyksen perustana

Elinkeinopolitiikan perusta nojautuuu yhä voimakkaammin osaamisen vahvistamiseen ja osaamisesta nouseviin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että seudun voimavaroja hyödynnetään määrätietoisesti. Verkostumalla myös globaalit toimijat ja niiden osaaminen tuodaan edistämään paikallista yritystoimintaa. Väestön ikääntyessä terveyden ja hyvinvoinnin ympärille syntyvät palvelut tulevat olemaan merkittävä työllistäjä.

Kestävä kehitys ja sen myötä syntyvä "vihreä teknologia" tulee olemaan läpileikkaava teema monilla eri toimialoilla. Toinen tulevaisuuden kehityssuunta on alueen oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yritysten ja niiden eri sidosryhmien muodostamien osaamiskeskittymien nouseminen kasvun vetureiksi.

Yhteystiedot

kehitysjohtaja
Tuija Valta
040 685 8520

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ylasavonkehitys.fi

Sivua päivitetty: 18.3.2014 Lähetä palautetta sivuista

Tilaa RSS Tulosta sivu Jaa sivu: